Mirasım Var..Yiyen Yok

0
423

6537 sayılı bir yasa cıktı. Bu yasanın yürürlüğü itibari ile artık malınız mı var derdiniz var demektir. 15.5.2014 tarihinden sonraki vefatlarda artık devlet malınıza ortak sayılır.

Sana ne kardeşim ?Ben malımı paylaşırım –paylaşmam-fiili olarak ben kullanırım –diğer miras cılara hakkını öderim-ödemem seni ilgilendirmez diyebilme şansınız artık kalmamıştır.

SS  kuralı anayasal teminat altına alınan ve oluşumnda yada gelişiminde hiçbir katkısı olmayan devlet  sana verdiği sürede (-90 gün_)bu paylaşımı rızaya dayalı olarak yada mahkeme sureti ile cözmediğin takdirde Tarım Bakanlıgı bir hıssedar gibi dava acarak malınızın yarı fıyatına ıhale yolu ıle TOSUNLARIN ELINDE ONLARIN DAHA DA TOPLULAŞMASI  için mahkemeye muracaatzla satısını istediğinde malınız da 3 yumurta parasına el değiştirdiğinde sadece aval aval bakakalırsınız.

Toprak bütünlüğünün sağlanması ile ilgili bir uygulama değişikliği daha var. Miras payları nı ehil miras olan köyde yaşayan  da toplanması için hazırlanan kanuni değişiklikle mülkiyet hakkına bir darbe daha vuruldu.

Hükümetler liberal olduklarını söyleyerek iktidara geldiler ama hep biraz daha sıkarak milletin ümüğünü sahip olduklarını bile kullanamaz hale getirdiler.

-Mirasa konu tarımsal arazinin miktarına bakılmaksızın tüm mirascılar bir mirascıya haklarını anlaşırsa devredebilir.

– Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklerinin katları ise birden fazla mirascıya devredilebilinir. İlçeden ilçeye değişebilen bu rakamlar asgari sulu araziler için 10 dönüm kuru araziler için 40 dönüm  bag ve bahce gibi dikili arazilerde 10 dönüm olarak kabul edilmiştir.

-4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 373 .maddesi  ve takip eden ilgili maddeleri gereğince kuracakları aile AİLE MALLARI ORTAKLIĞI  veya KAZANC PAYLI AİLE MALLARI ORTAKLIGINA DEVRİ ni yapmaları gerekir.

-Mirascılar yukarıda ki her iki seceneğide bünyelerinde gerçekleştiremiyorsa miras payları oranında  6102  sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları limited şirketine devretmeleri gerekir.

-3.kişilere devri yapılır

-Ekonomk bütünlüğe haiz olmayan tarım arazilerinin mirascılara veya 3.kişilere devrinde herhangi bir sorun yoktur.

Tek iyilik tüm bu işleri yaparken 2 yıl içinde mirascıların tasınmazın devri ile ilgili yapılacak işlere ilişkin harclardan düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden muafiyetleri bulunmaktadır.

KANUNUN UYGULANMASI…

Mirascılar aralarında kavga etmeden bırbırını vurmadan anlaşmışlarsa ilgili tapu müdürlüğüne giderler.Hisseyi devredeckelerini söylediğinde Tapu müdürlüğü Tarım il-ilçe müdürlüğüne yazarak,ASGARİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ-YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ-EKONOMİK BÜTÜNLÜK-ARAZİ SINIFLARI ARASINDA DÖNÜŞTÜRME KATSAYILARINI DA DİKKATE alarak devir yapılacak mırascı sayısı ve paylaşım şekillerini sorar..İlgili Tarım Müdürlüğü ,tüm belirlenmiş sayısal değerleri arazinin kuru sulu- yada dikili ağac olması gibi halleri göz önüne alarak devir yapılabilecek mirascı sayısı nı ve paylaşım şekillerini tapu müdürlüğüne cevaben bildirir..

Yine iştirak halinde mülkiyete sahip mirascılar mirasın acılmasından sonra bir yıl içinde EKONOMİK BÜTÜNLÜĞE  haiz olan tarım arazilerini 3.kişilere aynen mülkiyeti devredebilirler.Tüm mirascılar aynı anda hareket etmek zorundadır.

Mirascılar kendi aralarında rızaya dayalı olarak anlaşamamışlarsa ve sorun mahkeme kararı ile giderilmişse tapu müdürlüğü mahkeme kararında belirtilen mirascı ve mirascı paylarına ilişkin tescilini yaptıktan sonra ilgli tarım müdürlüğüne durumu bildirir.

Mirasa konu konu arazının devredilmediğni bakanlık ögrenirse ne olacak ? Yandı gülüm keten helva…Mirascılara 3 aylık süre verilir. Anlaşırlarsa sorun yok sayet anlaşamazlarsa bu süre sonunda bakanlık resen  3 şekilde davranabilir.

-talepte bulunan ehil mirascıya

-ehil mirascı yoksa talep te bulunan en fazla teklifi veren mirascıya

-Üstteki iki hal gerçekleşmediğinde 3. Kişilere mahkeme kararı ile satısı için adli merciiye müracaat eder.Görevli ve yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemesidir

SUL HUKUK MAHKEMESİ

Bakanlıgın harctan muaf sekilde Sulh hukuk mahkemesi ne muracaatı üzerine  mahkeme ,mirascılar arasında ehil mirascı olup olmadıgına bakar.

-Bir ehil mirascı varsa TARIMSAL GELİR DEĞERİ ÜZERİNDEN  kişisel yetenek ve hali hazırdaki durumu göznüne alınarak karar verilir.

-Ehil mirascı sayısı birden fazla ise öncelik YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİDEN  geçimini sağlayan ehil mirascıya ait olacak sekilde devrine karar verilir.

-Birden cok ehil mirascının,miras dışı tarımsal arazileri varsa mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak için bu mirascılara devrine karar verilir.

-Ehil mirascı yoksa en yuksek bedeli veren mirascıya devrine karar verilir

-Miras konusu araziyi  talep eden mirascı yoksa satışına karar verilir

SULH HUKUK MAHKEMESİNİN KARARI…

Mahkeme uygun gördüğü mirascıya devir kararı verdiğinde 6+6 ay olmak üzere toplam 12 ay damirascılarının gelir paylarına ait gelir değerlerini ödemesi için süre verir.Murisin varsa borçlarını düşmek sreti ile kalan bakiye üzernden diğer mirascılara ödeme yapar. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa ve diğer mirascılardan da alıcı cıkmazsa hakim miras konusu tasınmazın acık arttırma ile satılmasına karar verir.

İstisnai bir durum olsa da mirascılardan birine devrinden itibaren 20 yıl içinde tarım arazısının imara acılması yada sanayi bölgesi turizm bölgesi lan edilmesi halleri ile değerinde bir artış meydana gelirse tarım dışı kullanıma acık hale gelerek değerinde artış olursa devir tarihindeki arazinin parasal değeri ile tarım dışı kullanım izin tarihine göre değeri yeniden arastırılır. Aradaki fark diğer mirascılara kullanıcı mirascı tarafından ödenir. Taraflarca istenirse bu hal tapuya serh edilibilinir.Şerhli satışta alan  3.kişide olsa mirascılara karsı sorumlulugu  devam eder.

Tarım dışı kullanıma izin verilmesi durumunda 15 gün içinde bakanlıkca mirascılara bildirilir.Diğer mirascılar değer artışına ilişkin  haklarını 60 gün içinde kullanmak zorundadırlar.

Mahkeme kararı ile murisin ölümünen sonraki satışlarda bile 20 yıllık değer artış bedelinin ödenmesi hakkı şerh varmış gibi işlem görür. Ve 20 yıl sonra şerh kaldırılmış sayılır.

Paylaş
Önceki İçerikSUS/PUS
Sonraki İçerikÖğretmenler…!
3C Hukuk Dergisi
AKTÜEL HUKUK DERGİSİ.. Yaşamın içinden, yaşamın üstünden,, görünen yüz-görünmeyen yüz, gerçekleri-zahiri gerçekleri önünüze sunmaktır..