ANAYASA MI?

0
373

Anayasa temel yasadır ,tüm yasaların temeli…
Fransız devrimi tek başına Fransızlar tarafından yapılan bir devrim olsa da neticesi itibari ile bir zihniyet devrimi olarak, tüm insanlıkça anlaşılmıştır.
Fransız devrim beyannamesinin 16 Maddesi güçler ayrılığı olmayan bir yasanın anayasa olmayacağını belirtmiştir. .
Güçler Ayrılığı dediğimiz şey devleti, bir aygıt olarak kabul ettiğinizde ,bu aygıtın çalışması için gerekli araçların, benzer özellik taşıyanları ,bir ana başlık altında topladığınızda 3 temel arac ortaya çıkar.
1-Yasama
2-Yürütme
3-Yargı
Ne yaparsan yap tüm ilkel devletilerde yada devletin ilkel zamanında dahi bu özellikler bulunmuştur. Devletin niteliğini bu üç özelliğin ayrışması hali belirler.
1-YASAMA ORGANI…..:Yasama organı , eşit şartlarda bulunan partilerin, eşit şartlarda belirlenmiş üyelerinin, sandık önüne gelerek seçmen iradesini kendi lehine çekmek sureti oluşturdukları organdır. Siyasi partiler ,doğrudan bu organa kaynaklık ederken ,bir kısım güçlü dernek- federasyon yada konfederasyon gibi örgütlenmelerde dolayısı ile kaynaklık ederler. Ama her nasıl tesbit edilirse edilsin neticede, secmen iradesi ile yasama organı oluşsa da, parti tarafından, genelde parti liderinin iradesi ile oluşan adaylar secmen iradesini daha oluşum aşamasında sakatlanmaktadır. SONUÇ AŞAMASINI SEÇMEN BELİRLERKEN BAŞLANGIC ASAMASINI SİYASİ PARTİ LİDERİ BELİRLEDİĞİ İÇİN SEÇMEN İRADESİ OLUŞUM OLARAK SAKAT İRADEDİR. Bu durum da ortaya tek başına konulmuş bir sandık ,demokrasinin olmazsa olmaz sartı olsa da tek başına yeter ve gerekli şart değildir. Bu sebeple parlamenter sistemin bu aşamada sakatlanması bu sakatlık halının de toplumsal sıkışmalara sebebiyet vereceği kacınılmazdır.
Siyasi partiler yasası ve seçim yasası bu oluşumda en önemli ve etkili yasalardır. Bir kısım aklı evvellerin, kendi hegomanyalarında sürekililik sağlamak istemeleri ,siyasi partiler yasası ve seçim yasasının degnek gibi kullanarak, sakat secmen iradesi oluşturmada ,kullandıkları görülmektedir.
Siyasi partiler yasası acısından, partiler, üye sayısının 400 GİBİ tutarak delegelerini bile seçime sokmadan yada kursun asker olarak belırledıklerı uyeler aracılığı ile ilçe delegelerini ilçe delegeleri il delegelerini, il delegeleri ise genel merkez delegelerini SAKAT bir şekilde secerek secmen iradesinin sakatlık katsayısını arttırmaktadırlar.ZİNCİRLEME SAKATLIK hali seçmen iradesnin de sağlam olsa bile sakat doğmasına yol açmaktadır. Oysa olması gereken, yönetimin insiyatifi ile değil her isteyenin üye olduğu, sınırlamaya tabi tutulmaksızın, aidatını 1 yıl boyunca ödeyerek ,partısını dış bagımlılıktan kurtaranların, oy kullanabildiği ,bir siyasi partiler yasası ile buna uygun düzenlenmiş parti tüzükleridir.
Seçim yasasında öngörülen baraj ın antıdemokratik olduğu şehir oyları ile orantılı şekilde seçmen iradesinin meclise yansımasının sağlanmaması ise parlamentonun oluşum aşamasında millet iradesnin tam ve kesintisiz olarak yansımasına engel olmaktadır…marjinal gözüken partilerin sert muhalefeti bu sekilde engellenerek kurnaz partİ yöneticilerinin hegomanyası arttırılmıştır
Anayasa değişikliğinde lidere sadakat ve biatı gösterme yarış ve cabası HÜR İRADE nin en büyük silahı olan GİZLİ OY KULLANMA ŞEKLİ bile bizzat vekillerce tecavüze uğramaktadır. Suç işleme saik ve hürriyetini topluma ön yak olanların bizzat yasa koyucular olması da ayrı bir handikaptır.
Secmen karşısına çıkartılan vekil adaylarının sakat şekilde belırlenmesı ,varlığını lidere bağlı olarak ana rahmindeki çocuğun sakat doğacağını bile bile yasal süreci içinde aldırmayarak o günaha ortak olmak suçunu bizzat liderleri işlemektedir fatura bu sakat hal sebeb ile de parlamenter sisteme çıkarılmaktadır.
YÜRÜTME ORGANI :Bakanlar kurulu ve başbakan aracılığı ile yasama organının ürünü olan kanunlar ın uygulanması sağlar. Bakan ve başbakan meclise karsı sorumludur gensoru güvenoyu gibi oylamalarla meclis vasıtası ile denetimi gerçekleşir. Yürütmenin seronomik başı,yasal yönden sorumsuz ve devletin temsilcisi cumhurbaşkanı güvenoyu alacağına inandığı kişi başbakan olarak görevlendirir.Bakan ve Başbakan ın Suç hallerinde Yüce divan sıfatı ile de yargısal denetim mümkündür.Yürütme organı bizzat devlet dediğimiz mekanızmanın işleyisişini hükümet kanadı ile sağlar.Cumhurbaşkanı kanadı bilge ve yol gösterici uzlaştırcı gibi sıfatlarla herangi bir rahatsızlık halinde bu yetkilerini kullanır. Cmuhurbaşaknı ve meclis secimlerininfarklı tarıhlerde olması sistemin kendini korumaya yönelik bir uygulamasıdır. Her iki tarafıda eline geçerek zarar veren olursa gelecek yeni yönetimle mutabık kalarak bu zararın giderilmesi sağlanır. Cumhurbaskanı bizzat devleti temsil ettiği için ıonun partisiz olması tüm kesimlerce kabul edilebilir hale dönüşmesine yol açar. Aksi halde sadece temsil ettiği partinin oy verenlerince kabul edilir di ki bu da devlet teklığı ve tümlüğü anlayışına aykırılık teşkil eder. Cumhurbaskanı siyasi davranamaz devlet siyaset üstü dür. Bir kısım devlet atanmış veya seçilmiş görevlillerini toplayarak parti ajanı haline dönüştürerek siyasallaşması bizzat sistemin önünün tıkanmasına yol açar. Kendi oluşturduğu kısa devresinin ŞASE yapması durumunda kontrpide kalacağını şimdiden söylemek içinse müneccim olmaya gerek yoktur.
YARGI .Türk milleti adına karar veren bağımsız yargının doğal neticesi onun tarafsızlığıdır. Tarafsızlığının ayrıca belirtilmesi bunun ileride uluslar arası hukuk veya anayasa mahkemesinde adil yargılanma hakkına vurulmuş kendisinin kıptı Yahudi olduğu bahsi ile insanların toplumsal barış ve huzuru bizzat YARGI LEIYLE gerçekleştirecekleri kaçınılmaz bir sondur..Avukatların içerisinden sadece mülakatla alınması parti hegomanyasının tüm iliklerimize işlemesi sonucunu doğurur. Fiziki olarak bağımsız yargıcın içsel bağlılığı ,meclis içerisinde bir bakan ın bile gizli oy hakkını şovlaştırarak biatını ve sadakatını gösterirken egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu kuralınıı inkar ettiğinin bile farkında değildir. Sadakat ve biat gösterirsi anayasal yargı bağımsızlığının bile önüne vurulmuş bir kettir. Yuksek ibaresinin kaldırılması bile insanların hazımsızlığının yargıcı derecelendirmeden ari tutarken kendinden yüksek te kımsenin bulunmaması arzusunun dışa yansımasıdır. Yargı bağımsızlığı ,onun işe kabul den tayin ve terfisine kadar kendi iç bünyesinde ki teftiş ve yüksek kurul aracılığı ile gerçekleştirilmedikçe KADÜK kalacaktır. Yargı siyasetin emir eri olamayacağı gibi onun efendisi dedğildir. Yargı her yargıç bünyesinde devletin 3.erkını bulnduğu yerde yerine getiren bir güçtür. Temsil edildiği tüm kurullarda sadece kendisinin belirleyici her halde bağımsızlık darbe almış demektir. Belli güç odaklarına bağlı olan ların hur düşünceden uzak olamayacağı bahısle yargıçlıkda yapamayacağına ilişkim kurallar yerine bunun silsile yolu ile siyasete bağlanması yargıç bağımsızlığından zıyade yargı bağımlılığı ile siyasetin emrine amada hale gelişine yol açar. Meclis korıdorlarında hakım terfılerının pazarlığı konuşulur olur. Liyakatın yerine partizanlık alacağı gibi gün gelir hakım ve avukatlık için hukuk fakültesinin bile bititilmesine gerek olmadığı her hangi bir imam hatip mezunun dahı bu işleri yapabileceği konuşulur. Yargı siyasetsizleştirildikçe bağımsızlaşır.

Paylaş
Önceki İçerikOmbudsman Başvuru Usulü
Sonraki İçerikAŞK İLE..
3C Hukuk Dergisi
AKTÜEL HUKUK DERGİSİ.. Yaşamın içinden, yaşamın üstünden,, görünen yüz-görünmeyen yüz, gerçekleri-zahiri gerçekleri önünüze sunmaktır..