Milyarlık Dolarlık Yat Projesi İptal

0
436

Ataköy Sahili’ne yapılan ve tartışmalara neden olan Sea Pearl Ataköy projesi hakkında açılan dava sonuçlandı. Kuzu Grup’a ait Sea Pearl projesine verilen inşaat ruhsatlarının iptal davası geçtiğimiz ay sonuçlandı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, ruhsatların iptaline hükmetti.

İlk bilirkişi 27 bin metrekare fazla inşaat tespit etti

Dava için düzenlenen ilk bilirkişi raporunda da 181 parsel için verilen yapı ruhsatlarının imar mevzuatına uygun olmadığı belirtilmişti. Bilirkişi raporundaki bir diğer çarpıcı ayrıntı ise, yapı ruhsatlarında 27 bin metrekare fazla inşaat hakkı verilmiş olmasıydı. Raporda yapılaşmanın imar planı hükümlerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulanmıştı. Yapı ruhsatı düzenlenirken deniz yönündeki kıyı alanı da dahil edilerek brüt parsel alanı hesabıyla inşaat hakkı verildiği, bu nedenle inşaat ruhsatının İmar ve Kıyı Mevzuatlarına aykırı olarak düzenlendiği belirtilmişti. Rapora göre 227.605 metrekare yerine 254.990 metrekare inşaat hakkı düzenlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı ruhsat verildiği ifade edilmişti.

İkinci bilirkişi “Olması gerekenin 2 katı yapılaşma var” dedi

Tarafların bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine mahkeme, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi.

İkinci bilirkişi raporunda; “Sahil şeridinin birinci bölümünde kalan alan yaklaşık 49.200 metrekare çıkartılarak kalan 69.948 metrekarelik alan üzerinden inşaat emsali verilmesi gerektiği, bu durumda da ancak 139.897 metrekarelik bir inşaat alanının olması mümkün olduğu, bu değerlendirme de dava konusu işlem ile dava konusu parselde yaklaşık yüzde 50 oranında fazladan inşaat hakkı tanındığı anlaşılmıştır.” denilmişti. Ayrıca yapıların kıyı kanuna aykırı inşa edildiği de vurgulanmıştı.

İnşaat ruhsatlarının iptaline karar verildi

3 Mart 2017’de, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde görülen davanın karar metninde, “Uyuşmazlığa konu olan yapı ruhsatı düzenlenirken kıyı kenar çizgisinden deniz yönündeki kıyı alanının kamunun kullanımına ait olduğundan yapı ruhsatı verilirken brüt parsel üzerinden değil, kıyı kenar çizgisinden deniz yönündeki kıyı alanı düşüldükten sonra bulunacak net imar parseli üzerinden yapı ruhsatı verilmesi gerektiği gibi, dava konusu ruhsatlar ile akaryakıt ve bakım istasyonu kullanımına ayrılmış bir alanda apart otel kullanımı için ruhsat verilerek mevzuata aykırı bir uygulama yapıldığı, dava konusu yapı ruhsatları ile dava konusu parselde yaklaşık yüzde 50 oranında fazladan inşaat hakkı tanındığı ve yapılmakta olan inşaatların Anayasa, İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu ile öngörülen düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varıldığı,” ifade edilerek, 03/12/2013 tarihinde verilen 5736 A-B-C-D-E-F-G – H – I – J sayılı inşaat ruhsatlarının iptaline karar verildi