İstinaf Duruşmasında Değişiklik

0
421

Anayasa Mahkemesi, 14.06.2017 gün ve 2017/49 E. 2017/113 K. no’lu kararı ile; istinaf kanun yoluna başvuran tutuksuz sanığın, açılacak davanın duruşmasına gelmemesi halinde, davasının reddedileceğine ilişkin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 281. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesini iptal etti.

DURUŞMA HAZIRLIĞI

Madde 281 – (1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi başkanı veya görevlendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları yapar. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir.

Tutuksuz sanığın savunma hakkını, bu çerçevede müdafiin yardımından yararlanma hakkını kullanılmaz hale getiren düzenlemenin adil yargılanma hakkıyla bağdaşmadığının belirtildiği ve oybirliği ile alınan karar, 11.08.2017 gün ve 30151 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.