Bölge Adliyelerinin Uygulamasında Değişiklik Yapan Kanun

0
392

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı BAM Cumhuriyet başsavcılığına itiraz yetkisinin verildiği; ceza daireleri tarafından verilen kararlarda sanık lehine ortaya çıkan sonuçların, istinaf kanun yoluna başvurmayan diğer sanıklara sirayet edeceğinin kabul edildiği, ceza yargılamasında yedi gün olan temyiz süresini onbeş güne, hukuk yargılamasında bir ay olan temyiz süresini, iki haftaya indiren; kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibariyle temyiz edilebilen alacak davalarını temyizi kabil kabul eden 20.07.2017 gün ve 7035 sayılı, “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 05.08.2017 gün ve 30145 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.