Bir İnsan, Neden Canlı Bomba Olur

0
445

Bu yazının amacı eylemi eylemciyi övmek değil. Aksine bir düşmanımdan kaçan bir Hayvanın bile uçurum kenarında geldiğinde kendini aşağı Bırakmayıp yenileceğini bildiği düşmana karşı saldırmayı ve%1 lik de olsa hayatta kalma şansını  uçuruma tercih ettiği halde bir insan kendini ve masumları neden öldürür??Hem de intihar ın kesin ve emredici şekilde yasak olduğu dinde …

Arap Kültürünün insanlığa kazandırdığı bir eylem biçimidir ..Ama ikinci Dünya savaşı’nda Kamikaze şeklinde Japon savaş Pilotları da ABD gemilerini batırmak için bu yöntemi uygulamışlardır…

Tarihe bakıldığında İran içlerinde Hasan Sabah, Yıkılmaz büyük kırallığını az zamanda kurmak ve geliştirmek için kendince bir Yöntem geliştirmiştir. Kurduğu sonuç olarak sahte ama içerik olarak gerçek düzenekte, sarhoş ve esrarla uyuşturduğu Savaşçı ve zeki beyinleri özellikle seçmiş

—Sarp kayalıklardaki  var olan eski kaleyi kafasındaki plana göre dizayn etmiş

—Kalenin normal de gözükmeyen diğer tarafındaki doğal su ve adalardan Oluşan sahayı peyzaj olarak düzenlemiş

—dışarı ile bağlantısı olmayan ,Köle güzel kızları hurileştirmiş ve orada ikametlerini sağlamış

Daha sonra da uygulamalarla Öldüğü nü zanneden uyuşturduğu beyinlere öldüklerinde cennete  gittikleri zannı nı yaratmış ve tekrar kendilerine geldiklerinde Hasan Sabah ın cenneti ve canı , nasıl verdiği masalına inanan Savaşçılar kendilerini  intihar komandosu olarak Sabbah ın tüm emirlerine uymuşlardır.. Öyle ki nasıl olsa dirilecek diye uçurumdan kendilerini atmış yeri gelmiş 100 kişi ile 10000 Kişilik ordu ile savaşmışlardır Iki yüz yıl sonra bu sahte Krallığı, Cengiz Han ın oğlu ulaşılmaz denen kaleyi, doğal olarak bulunan petrol doldurdukları, kanallara basarak uçurmuşlardır..

Günümüzde bir Kısım silahlı örgütler ,bu yöntemi uygularlar ..Kurban olarak seçtikleri genç bedenler , yalnızlaşmış ruhları ile duygusallaşmış ve siyah ile beyaz seceneği ile iyi birer hizmetkarlardır…Bu eylem işe kamuoyunda ses getirmek, korku ortamı oluşturmayı amaçlarlar.

Bir genç, doğum günüme değil ölüm Gününe doğru ilerliyordu .Öşüm öncesi sessizlik öyle derindi ki kendisi bile kendini farketmiyordu..O kadar fulue o kadar rahattı ki kendi bile kendisine şaşmıştı..Günlerden Cumartesi Babalarının tepesinde küçük coçuklar etrafa gülücük atıyorlardı..Bir k ac metre ötede gençler Şen kahkahalar atıp birbirleri ile şakalaşıyorlardı.Aklından bir an geçirdi birazdan olacakları bilseler aynı Kahkahaları atarlarmıy dı?? Hiç bir şeyin Önemi yoktu ,artık asıl olan kutsal dava ve günah güruhunun yok olmasıydı.. uzun zamandır ilk kez hava bu kadar güzeldi. güneş açmış tüm sıcagıyla  insanın kemiklerini ısıtıyordu etraf ışıl ışıl dı..Nasıl ki insan doğacağı günü seçemez di hiç kimse öleceği günü de kimse secmek istemezdi..Ama bu genç birazdan öleceğini biliyordu.Bir kaç saat sonra hayat yoktu…

Ama artık kilitlenmişti..Koordinatları verilmiş ve hedefe kitlenmiş bir füze misali Kalabalığın en yoğun olduğu geçiş noktasına doğru yavaş sakin ve dikkat çekmeyecek şekilde gidiyordu..

Tamam bu adam teröristti… provakatördü… ama neden diye sormaz mı insan? Inanç Gereği yaparsa bir insan kul hakkı ile gelme diyen yaradanına ne diyeceğini düşünemez mi?O masumların Hakk’ını nasıl izah edecek ?

Oysa İnsanın kendi canına kıyması, şu veya bu sebepten dolayı intihar etmesi ne aklen, ne dinen hiçbir şekilde meşru karşılanmaz, caiz görülmez. Çünkü, böyle bir teşebbüste bulunan kişi, herşeyden önce Allah tarafından kendisine emanet edilen hayat nimetine tecavüz etmiş, büyük bir vebal altına girmiş olur. Ayrıca böyle bir insan Müslümanların gözünde iyi olarak anılmaz, hakkında iyi düşünülmez. Büyük bir günaha girdiği için âhirette de Cehennem azabını hak eder.(Müslim, İman: 175.)

Yine,Peygamber Efendimiz (a.s.m.) pekçok hadis-i şeriflerinde kendi canına kıyan kimselerin büyük bir günaha girdiklerini, Cehennem azabına uğrayacaklarını bildirmiştir.

Neden bu eylem seçilir ?

-kaçışı  ihtimal olarak bile yok

-,kaçma kaygısı yok

-arkadaşımı Satma ve delil bırakma riski

sıfır

Bir Profesör, 50  intihar bombacısının ,sosyal çevrelerinde araştırma yapmış ve hepsinin ortak özelliği olarak dikkat çekici bir Kişiliği olmaması, diğer bir değişle silik renksiz bir kişiliğe sahip oldukları ortaya çıkmıştır ..

—Narsist bir ruhsal yapı

—Sınırlarda gezinen bir Kişilik

—İntihar öncesi sendrom

Bombacı yaşamaktadır..

Bombacı nasıl seçilir ??

-Toplumda yer edilemeyen,

-toplum dışına itilmiş

-yalnız Kişiliği sebebi ile kolaylıkla Duyguları harekete geçen kişiler Arasında N seçilir

Zaten içine kapanık bir kişinin duygusal yanı yalnızlığı ile bağlantılı olarak düşünüldüğünde ortay çıkar

-Kahraman olma isteği,aç duygusallığının en uç noktadır.

-Kahramanlar da kendini feda eder düşüncesi,nedensellik bağının gereği olarak eyleme hazırlarken kendisini güdülemede kullanır.

-3.kişi etkisi olarak örgüt yöneticisi ve örgütün topluluk psikolojisi Hipnoza varan nufus edme çabası bombacının hazırlık evresinde kullanılır..gurup içinde Varlığın ve saygınlığın buna bağlıdır .Zaten iç çelişkileri ile Bombacı, var olmak mücadelesinde sürekli kendi iç dunyasının katili olarak faildir

-Duygusal Dindarlık ORANI,geleneksel inanc gereğidir..Ama   bilgi sahibi olamayacak kadar da dinden uzaktır aslında …

Yoksa şehitlik gibi kutsal bir anlayışın , intiharın Şiddetle yasaklanıp sonsuza kadar cehenneme iskan zorunluluğu na ragmen bombacının,kendini feda etmesi bir Savaş’ın değil kendi iç dünya Savaşı’nın esiri OLMASINA bağlıdır

Geleneksel Müslümanlığın bilgisizliği ile sadece dini ritüellere bağlılık , eksik şekilde din olarak algılanmasıdır..

geleneksel dindar Gençler’in seçilirken geleneksel yaslı Başlı insanların bu konuda seçim dışı olması duygusal yoğunluğun gençlerdeki fazlalığına dayanmaktadır

Bu Dünya’ya başaramadım, bari öbür Dünya’nın en üst makamını kurtarayım , “pragmatizmi “kendini kandırmadaki diğer araçtır

BU konuda ki empoze örgüt yöneticilerince ayrıca yerine getirilir Narsistliği son anda daha da derinleştirilirken batını n bizi nasıl bir pisliğe gömdüğü ve kültürünüzü yok etmeye yöneldiği ile düşman ın düşmanlığı aşağıdan aşağı hale getirirken bunun tek Çözümün kendini. Feda edmenin olduğu bilinci oluşturulur…

Beyin Yıkarlen;

-kitlesel Ölümlerin çözüm getirip ses getireceği,Örgütsel faaliyet olarak bilinç oluşturmaktadır

– Hastalıklı ve başarısızlığı kronikleşmiş kişilerinde kendini feda ederken en azından geride bıraktığı aileye maddi ve manevi katkı sağlama bilinci kullanılmaktadır.

— Düşünme yi durdurma yöntemi Kullanılmakta dır ..kişinin derin sessizliği ile Kapalı mekanda Dergah esintisi ile motivasyonu sağlanmaktadır ..Hizbullahçı Veli 5 yıl boyunca yer Altın’da sığınak benzeri bir yerde Hücre hayatı Yaşaması kendi dışına taşmama ilahi amaca kitlenme yönetemidir.Yada Transa geçinceye kadar dualar okuma da ayrı bir kitlenme yöntemidir.

İntihar öncesi büyük bir kararlılık gözlemlemiyor..intihar öncesi sessizlik , bombacının,hayatın olağan devam etmesine engel değil..

intiharcı da ,en ufak bir Tereddüt görülürse , gurup Baskısı devreye giriyor. Yyapabilirliği olmadığında, saygınlığınıN olmayacağı söyleniyor.Bombacının ,bakış acısı ,daraldıkça daralıyor ve tek nokta da intihara kilitleniyor

İntiharcı öyle bir hale getiriliyor ki korkmak utanmak  ve ölüm Arasında tercihini  Ölümden yana kullanmak zorunda kalıyor..

SONUÇ :Allah’ın emri için yapıldığı Söylenen şeyin aslında Allah’ın emirlerine karşı gelerek ,egemenlerin devamlılığı için beyni yıkanmış bir ana kuzusunun, Ölüm  makinası haline getirilmesidir… İnsanlığa karşı işlenmiş suç kapsamımda değerlendirilmelidir

Paylaş
Önceki İçerikDostluk Ne Güzeldir
Sonraki İçerikMEHMET’İN DÜŞÜ
İbrahim Halil Eroğlu
AJANS 3C isimli aylık hukuk bülteni çıkardı. FİKİR KULUBÜ isimli kitabı var. www.sende yaz.net te şiirve makale tarzı yazıları bulunmakta çeşitli yerel gazete ve meslek dergilerinde yazı ve makaleleri vardır. www.iheroglu.com adresinde hikaye-makale ve yaşam koçlugu hakkında yazıları bulunmaktadır. Uzun Köprü Lisesi Gaziantep Atatürk Lisesi Ankara hukuk fakülteinde okudu Dernek ve parti yöneticilikleinde bulundu.Futbol masa tenisi ve tenis oynuyor.