Müsadere Edilen Araçta Rehin

0
450

MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN ARAÇDA
REHİN HAKKI..?

Suça konu araca el konulması ile; araç sahibinin (borçlunun), mülkiyet ve tasarruf hakkı elinden alınmış olur. El koyma ile; araç sahibinin (borçlunun), araç (eşya) üzerinde her hangi bir hakkı kalmamaktadır.

Araç sahibinin mülkiyet ve tasarruf hakkı sona erdiğinden (el koyma işlemi ile), bu eşya üzerinde (araç) borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir başkasının rüçhan hakkından da söz edilemez. Zira; rüçhan hakkının varlığının devam edebilmesi için, eşya (araç) üzerinde, eşya sahibinin tasarruf ve mülkiyet hakkının devam ediyor olması gerekmektedir.