Üniversitelere Yeni Düzenleme ile Hayata Entegrasyonunda Bir Adım Atıdı…

0
364

KALİTE KURULU KURULDU:
Bu yasal düzenleme ile dünyada rekabet ettiğimiz ülkelerdeki kalite ajansları ile benzer yapıda, idari ve mali açıdan özerk Kalite Kurulu oluşturulacaktır. Bu değişiklik YÖK’ün çıktı kontrolü ve akreditasyona ilişkin yetkilerinin yeni kurulacak Kalite Kurulu’na devredilmesi sonucunu doğuracaktır.
İHTİSASLAŞMA İÇİN GÖREV:
Üniversitelerimiz genellikle birbirinin benzeri hatta aynısıdır. Bu yasal düzenleme ile YÖK’e üniversitelerimizin küresel rekabet ortamında, ülke ve bölge ihtiyaçlarımız doğrultusunda ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar yapması ve bu süreci koordine etmesi görevi verilecektir. Yeni YÖK bu süreci inisiyatif kullanarak başlatmıştı.
KONTENJAN RASYONEL OLACAK:
“Üniversiteli işsizler” ülkemizin yakın dönemde önündeki en önemli ve öncelikli konu. Bu yasal düzenlemeyle oluşturulacak kurul ile YÖK’ün kontenjan planlaması, kamu ve özel sektör görüşü alınarak daha rasyonel ve katılımcı bir şekilde yapılabilecektir. Sanayi ve dış paydaşların da yer alacağı kurulda meslek yüksekokullarında beceri odaklı programlar oluşturulacak. Okulların Organize Sanayi Bölgeleri’nde açılması teşvik edilecek.
BAP PROJELERİNDE BURS:
Bilimsel Araştırma Projeleri’nde (BAP) görev alacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilebilecek. Bu şekilde hem araştırmacı insan kaynağı kapasitemiz, hem de bilimsel araştırma üretim kapasitemiz artırılacaktır.
SÖZLEŞMELİ AKADEMİSYEN:
Öğretim üyesi ihtiyacı sadece yeni kurulan üniversitelerimizde değil, tüm üniversitelerimizde de bulunmaktadır. Bu düzenleme ile emekli öğretim üyelerinin ilgili bölümün ihtiyacı ve üniversitenin talebi üzerine 75 yaşına kadar yıllık uzatımlarla sözleşmeli olarak çalışabilmesi mümkün olabilecektir.
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ:
Üniversitelerimiz sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi kurabilecek. Bununla iş dünyası ile işbirliği geliştirme sürecine önemli katkı sağlanacak.
MAAŞLI ARAŞTIRMA İZNİ:
Gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ülkelerde 6. yıldan sonra projeye dayalı “maaşlı” araştırma izni (sabbatical) kullanılmakta. Bu üniversitelerimizde de uygulanacak. Bu araştırma kapasitesini artırıp, ulusal ve uluslararası işbirliklerini artıracak.